הסיפור של אלון

הסיפור של אלון מתאר את ייחודה של החטיבה, שעבורנו היא בית. בית זה מושתת על שלושה שערי זהות- שהם שלושת החלקים המרכיבים את זהות האדם.
חשיפת התלמיד לכל שער במגוון דרכים ותכנים, מאפשרת לו לגבש את מכלול ערכיו מן הערכים המהווים אבני דרך בדרכנו החינוכית.

שער ראשון – אדם – עולם ומלואו
שער זה מתבסס על האמונה כי האדם הוא עולם ומלואו – יקר ערך, ייחודי, עולם מלא ושלם. כאדם יש לו חלק בקיומה של משפחת האדם ועליו לראות את חלקו ואחריותו בהבנת ההיסטוריה של האנושות ובאחריותו לכווני התפתחותה.

שער שני – קשר עולמות בדיאלוג
היקום הוא עולם הבנוי מריבוי עולמות – מבני אדם והקשרים האנושיים ביניהם.
שער זה מתבסס על אמונה, כי האדם חי בקהילה. בהגדרתו את ייחודו ומהותו העצמית הוא בוחר לחיות בחברה, המאפשרת לו כפרט לבוא לידי ביטוי. כחבר בקהילה ושותף בחברה עליו לפתח מיומנויות ודרכים להבנות קשרים עם קהילות וחברות שונות ממנו, המעשירות את עולמו ומוסיפות עליו.

שער שלישי – דרך עם וארץ
שער זה מתבסס על מאפייניו ויעדיו המיוחדים של העם היהודי בארץ ישראל, ההיסטוריה שלו, תרבותו, שפתו, אמונות וקשריו המיוחדים לארץ. כמו כן חושף השער את העיסוק בשאלת זהותה של מדינת ישראל היהודית – דמוקרטית המתפתחת ובאחריותם של תלמידי חטיבת אלון, אזרחי העתיד, לעיצוב דמותה.

הכניסה לבית בנויה משערים. אולם אין חלק עומד בפני עצמו, אין שער שערכיו אינם נושקים לערכי השערים האחרים. תלותם זה בזה מאפשרת הגדרת הבניין בשלמותו.

"לצרף קרעים וטלאים לטלית שלמה,
ושברי אבנים מפוזרות לבניין" (ספר האגדה, ביאליק ורבניצקי)

 

משנכנס הנער יגאל פייקוביץ' בעול מצוות, העמידו אביו במבחן בגרות. נתן בידיו אקדח שלחו באישון לילה לחלקת שדה, המרוחקת שבאדמות כפר תבור. הנער יגאל התמקם שמירה תחת עץ אלון רחב צמרת, מוסתר מאחורי סלע גדול. באמצע הלילה הבחין בשלושה פרשים הטוענים שקיהם בשבלים. הנער מלא את פקודות אביו: צעק בקול לגרשם, דרך את נשקו וירה באוויר להבריחם, אך הגנבים המשיכו במלאכת הגניבה ללא פחד. בעוד הוא אובד עצות שמע במפתיע את אביו המרעים בקולו לעבר הגנבים, יורה באוויר ומניסם.
אביו העמידו במבחן האומץ: הניח לו לפעול בעצמו ולגלות תושייה ואחריות, אולם באהבתו לבנו לא התרחק והגן עליו בשעת סכנה. לימים, כשהיה ללוחם אמיץ, מנהיג מדיני ומופת לאהבת הארץ, שינה את שמו ליגאל אלון בהשראת אותו הלילה.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי