אזרחות

רכז וצוות:  רותי בן ישי רכזת המקצוע

מורים בצוות:  ברמן סגל איתי, גלבוע סטלה, לופו אושרת, מיזלס שקד

"החינוך הוא מבוא לעולם התרבות הלאומית והאנושית".
יגאל אלון

במסגרת לימודי האזרחות ייחשפו בפניכם פנים שונים ומורכבים של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית. התמודדות עם שונות ומורכבות אלה עשויה לסלול בפניכם את הדרך לאזרחות טובה ולמעורבות מושכלת בחיים הציבוריים במדינה. מתוך כך תתחזק הזיקה בינכם ובין המדינה, במובן זה שתרצו למלא את חובותיכם ושתדעו לעמוד על זכויותיכם. המפגש עם החברה הישראלית המגוונת והמרתקת, המזומן לכם במסגרת הלימודים, יעורר בכם מוטיבציה ליטול חלק בענייני ציבור בכלל ובענייני הקהילה שבה אתם חיים בפרט, ונכונות להשתתף בהליך הפוליטי במדינה. אחת המטרות העיקריות היא להפוך את לימודי האזרחות לאקטואליים, בעבור כל אחד וכל אחת מכם, כך שבאמצעות חומרי הלמידה המשולבים תוכלו לנתח ולהעריך את המציאות החברתית והפוליטית המורכבת בישראל.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי