אמנות

רכזת המקצוע:

"בעתיד יתלכדו ביחד אמנות וחיים. מבחינה אסתטית, סביבתו של האדם תבטא יופי מסוג חדש, ומבחינה מוסרית היא תשפיע על חיי הפרט והחברה ותעשה אותם מאוזנים ומאושרים יותר"

פיט מונדריאן


דבריו של האמן פיט מונדריאן נאמרו ברוח ה"מודרניזם" ממנו מצחה ה"אמנות העכשווית" שייצוגה באמנות, באדריכלות ובעיצוב החל בשנותיה המאוחרות של המאה ה-20. אמנות זו, מהווה זרם חשיבה ותפיסה תרבותית בינלאומית. בדרכה, בניגוד להלך רוח תרבותי הדוחה כל מגמה ושאיפה לאחידות ולמוחלטות ברוח ה"מודרניזם", היא מעודדת עירוב ובו- זמניות, וכוללת ביטויים שונים המתקיימים זה לצד זה. ההבנה בה שאין דרך מחשבה או יצירה אחת וכל הדרכים מקובלות, מבטלת את הרעיון של האמן כגיבור, ופותחת אפשרות של שכפול והפצת עבודות לכל העולם באופן מכני ולשילובם של כל וחומרים שונים. החינוך לאמנות מושתת על תפישתה של האמנות העכשווית כחלק בלתי נפרד מהתרבות החזותית (Visual Culture) המקיפה את עולמנו. המניעים האמנותיים, שבמהותם לא חל שינוי מאז שהאדם הקדמון צייר את הביזון על קיר המערה, באים כמענה לצורך אנושי בסיסי והוא קשר בין בני האדם. כך תמונות ודימויים חזותיים הנוצרים במגוון אמצעי המדיה, הופכים אמצעי חשוב בתקשורת החזותית ובהעברת המידע.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי