אנגלית

רכז המקצוע: אטי שפר מכניאן

צוות מורים: שולה שריד, ארז ברוייר, דעאס סברין, לילך כהן, רוני בן עזרא, נדב בר

השפה האנגלית היא בלי ספק השפה העיקרית בעולם. ישראלים משתמשים בדרך כלל באנגלית כשפה לתקשורת בינלאומית. האנגלית מזוהה יותר מכל שפה אחרת עם סחר בינלאומי ותיירות, עם השכלה גבוהה ומחקר ועם כלי התקשורת האלקטרוניים. השפה האנגלית היא הנכס הלשוני היקר ביותר לכל ישראלי. הוראת האנגלית בחטיבת אלון מבוססת עקרונות אלה הבאים לידי ביטוי בתוכנית הלימודים של משרד החינוך. לימודי האנגלית מחולקים לארבעה תחומים: הכרה והוקרה של ספרות, שפה, ותרבות, נגישות למידע, הצגת מידע ורעיונות ואינטראקציה חברתית. כל אלה תוך פיתוח הבנת הנקרא, קריאה, כתיבה, והבנת הנשמע. תחום ההכרה וההוקרה של התרבות מבטא את החשיבות שבעידוד הבנה ופיתוח רגישות לבני אדם בעלי רקע תרבותי שונה. תחום זה מבוסס על העובדה שהספרות הנכתבת באנגלית משותפת למספר גדול של דוברי אנגלית כשפה ראשונה ושנייה ברחבי העולם. חוץ מטיפוח הכרה והוקרה של ספרות ותרבות, מתמקד תחום זה בהתפתחותם הלשונית של התלמידים. תחום הנגישות למידע מתמקד ביכולתם של התלמידים להשיג מידע ולהשתמש בו. הצגת מידע ורעיונות מתמקד ביכולתם של התלמידים להציג מידע ורעיונות בדיבור ובכתב בצורה מאורגנת. אינטראקציה חברתית מטרתה הכשרת תלמידים לנהל שיחה ותקשורת לא רשמית אלקטרונית וכתובה.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי