היסטוריה

רכז וצוות:  רותי בן ישי רכזת המקצוע

מורים בצוות:  ברמן סגל איתי, גלבוע סטלה, לופו אושרת, מיזלס שקד

"ללא ידיעת עברו, לא יבין האדם את ההווה שלו, מאחר שכל ההווה מעוצב על ידי העבר." יגאל אלון

לימוד ההיסטוריה הוא ניסיון להבין ככל האפשר את תולדות האנושות, דרכי התפתחותה ואת הסיבות לתהליכים ולאירועים השונים. הכרת העבר והבנתו הם כלי חיוני להבנת ההווה ולהיערכות לקראת העתיד. שפע אירועי העבר והמקורות ההיסטוריים אינו מאפשר התוודעות לכל ההיסטוריה. לכן הלימוד של מקצוע ההיסטוריה מבוסס על שיקולי דעת שונים של החוקרים. לאור זאת על התלמידים להיות ערים לגישות השונות לחקר העבר, ולפתח גישה ביקורתית אל המקורות. הלימוד מאפשר לתלמידים להבין את המורשת התרבותית הכללית, ואת המורשת הלאומית של עם ישראל.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי