חזון

אנו מחוייבים להעצמתו של כל הבא בשערנו,
להקניית דעת, להעשרה, לפיתוח החשיבה החקרנית
ולמצוינות בכל תחומי העשייה.

אנו מחוייבים להשתתת יחס כבוד בין אדם לחברו,
לעזרה הדדית, סובלנות, הכרה בייחודו של אדם,
אחריותו של היחיד על מעשיו ועל הקהילות הסובבות אותו.

אנו מחויבים לטיפוח תודעת הדמוקרטיה
והשייכות לעם היהודי, לארצו ולמורשתו,
ולעשייה למען עתיד העם והמדינה.

אנו מחויבים להקניית משמעות ללמידה
ולעשייה החינוכית, למען יהיו חלק
מהותי ומעצים באישיותו של כל יחיד
בקהילת ביה"ס ובחוויות הצלחתו.

בחטיבת אלון חווים תהליך של פיתוח וטיפוח זהות אישית וחברתית תוך חתירה למציאת דרכים חדשות ללמידה משמעותית. הרוח המאפיינת את חטיבת אלון שואפת להביא את כלל התלמידים, המורים והעובדים למיצוי עצמי ולהפוך את השנים בבית החינוך לחוויה לימודית, רגשית, חברתית וערכית.

הערכים המובילים לאורם פועל בית החינוך:

  • כבוד
  • אחריות
  • מצוינות
  • שייכות

 

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי