"חיים של נגיעה"

מורשת רותם שני ז"ל

רותם ז"ל בוגר החטיבה נהרג בפעילות מבצעית והוא בן 20. רותם אהב את מקצועות הספורט וההיסטוריה. בראשית השנה אנו מציינים את יום הולדתו ביום ספורט לזכרו. במהלך השנה כותבים תלמידי שכבת ט' עבודה בנושא מורשתה של מדינת ישראל. סיום הפרויקט מצוין בשבוע של יום הזיכרון לחללי צה"ל בטקס חלוקת מלגות על שמו, לתלמידים שכתבו עבודות מצטיינות. את המלגות תורמת משפחת שני בערב זיכרון המשותף לתלמידי השכבה, לבני משפחתו ולמוקיריו.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי