יגאל אלון

יגאל אלון (פייקוביץ) (1918 – 1980)

יגאל אלון נולד בי"ח בשתרי תרע"ט ( 10.10.1918)
בכפר תבור להורים שהיו ממייסדי המושבה.
עבודה וביטחון הטביעו חותם עמוק על חייו והתוו את המשך דרכו הצבאית והפוליטית.
יגאל אלון היה ממקימי הפלמ"ח, שימש כמפקד הפלמ"ח, מראשי תנועת העבודה.
ראש ממשלה בפועל (לאחר מותו של רה"מ לוי אשכול), חבר כנסת ושר בממשלת ישראל מהממשלה ה – 10 ועד הממשלה ה – 17.
שר חינוך האמין בחיזוק התלמיד שאותו ראה כאזרח המחר הנושא ערכים של כבוד האדם, בעל ידע ומיומנויות, מוכשר לחשיבה עצמית ועצמאית, מודע לזהותו ומורשתו, אוהב הארץ ובעל ערכי חברה ולאום.
יגאל אלון נפטר בי"ב באדר, תש"ם, 29 בפברואר 1980.
על יסודות משנתו החינוכית מושתת חזונו של בית-הספר הנושא את שמו.

"עם שאינו מכיר את עברו,
ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל"

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי