מדעים


רכזת מקצוע: לינור אנגל
צוות מורים: טירנה מנור, אוהד שנקר, עזה קאסם, איתי שוסברגר
"הדבר החשוב ביותר הוא לא להפסיק לשאול." אלברט איינשטיין

התפיסה הרעיונית של הוראת מדע וטכנולוגיה בחטיבת הביניים מתבססת על ההנחה כי מדע וטכנולוגיה הם חלק מההשכלה הכללית הדרושה לכלל אוכלוסיית התלמידים על מנת להכשיר אזרחים פעילים התורמים לתפקודה של החברה ולצמיחתה.
המקצוע נלמד בגישה בין תחומית תוך מתן ביטוי להיבטים: המדעי, טכנולוגי והחברתי – סביבתי. בדרכי ההוראה מושם דגש על המיומנויות הנדרשות מבוגרי מערכת החינוך במאה ה-21 כמו:
מיומנויות חקר ופתרון בעיות, חשיבה ביקורתית, למידה שיתופית, יצירתיות, חדשנות ועוד.
המטרה העיקרית של מקצוע המדעים היא להקנות אוריינות מדעית, כשילוב של ידע מדעי בסיסי, של מיומנויות הדרושות לאזרח העתיד ושל עמדות כלפי מדע וטכנולוגיה. רכישת האוריינות המדעית על ידי התלמידים יכולה לתרום להיותם אזרחים המסוגלים להעריך יוזמות מדעיות, להבין מהם העקרונות על פיהם מתנהל עולם הטבע, לחשוב חשיבה ביקורתית ועצמאית, להפעיל שיקול דעת בבחירה בין אלטרנטיבות, ולהתמודד עם בעיות שונות.

לוח צלצולים

08:25 – 07:40
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:10 – 09:20
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45
16:15 – 15:30

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי
הפסקה
שיעור חמישי
הפסקה
שיעור שישי
הפסקה
שיעור שביעי
הפסקה
שיעור שמיני
שיעור תשיעי