מורשת

רכזת המקצוע: סטלה גלבוע
צוות מורים: רותי בן ישי, תמי שחם, עירית רובינשטיין, לילי מרום, שקד מיזלס.

"אין דבר נקלה וברברי יותר מזלזול במורשת אבות".
ישעיה ברלין

תרבות ישראל הוא השם המקובל לתרבות ולאמנות שנוצרה בישראל החל מסוף המאה התשע עשרה ובמיוחד אחרי שנת 1948, בה הוקמה מדינת ישראל. כתוצר של חברת מהגרים, משלבת התרבות הישראלית בתוכה מגוון רחב ועשיר של השפעות ויצירה תרבותית, השאוב מהמדינות והתרבויות מהן הגיעו אליה המהגרים. מקור השפעה חשוב נוסף הוא התרבות היהודית, שהייתה תרבותם הראשית, המשנית או הרקעית של רוב מכריע מבין המהגרים. מקור השפעה משמעותי שלישי קשור בהיותה של ישראל מדינה שמספר תושביה קטן יחסית, דבר הנותן עידוד תכוף לייבוא תרבותי ממדינות אחרות, כדי לספק את מגוון הצרכים התרבותיים.

לוח צלצולים

08:25 – 07:40
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:10 – 09:20
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45
16:15 – 15:30

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי
הפסקה
שיעור חמישי
הפסקה
שיעור שישי
הפסקה
שיעור שביעי
הפסקה
שיעור שמיני
שיעור תשיעי