מידע שימושי

קווי תחבורה

קווי תחבורה ציבורית שישרתו את התלמידים בשנת הלימודים הבאה:
לידיעתכם נקודות האיסוף אך ורק בתחנות המאושרות ע"י משרד התחבורה.

תכנית העבודה של בית החינוך

יעדי ביה"ס בנויים על משנתו החינוכית, על צרכיו המיוחדים, על המדיניות הארצית של משרד החינוך ועל תכניות שנתיות מיוחדות. יעדים אלו מהווים תשתית לתוכניות הלימודים בביה"ס ולפעילויותיו השנתיות.

מידעון ספריית אלון

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי