ממריאים

(קס"ם – קורסים סמסטריאליים מיוחדים)

יצירת בסיס ללמידה שונה מבחינה מבנית ותוכנית, המאפשרת פיתוח מיומנויות, עניין, ראיה רחבה והפעלת המלמד והלומד. במסגרת תכנית זו נאפשר שיעורי בחירה למורים ולתלמידים: המורים בוחרים תחום דעת ובונים קורס (שלא מתכנית הלימודים). בתוכנית זו ניתן מענה לשיתופיות משמעותית של התלמידים- הם יהיו שותפים לעשייה כתומכי הוראה ויסייעו אחד לשני (בדומה למודל הנבחרת)

https://www.youtube.com/watch?v=P4gxxhilHEQ\

לוח צלצולים

08:25 – 07:40
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:10 – 09:20
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45
16:15 – 15:30

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי
הפסקה
שיעור חמישי
הפסקה
שיעור שישי
הפסקה
שיעור שביעי
הפסקה
שיעור שמיני
שיעור תשיעי