ממריאים

(קס"ם – קורסים סמסטריאליים מיוחדים)

יצירת בסיס ללמידה שונה מבחינה מבנית ותוכנית, המאפשרת פיתוח מיומנויות, עניין, ראיה רחבה והפעלת המלמד והלומד. במסגרת תכנית זו נאפשר שיעורי בחירה למורים ולתלמידים: המורים בוחרים תחום דעת ובונים קורס (שלא מתכנית הלימודים). בתוכנית זו ניתן מענה לשיתופיות משמעותית של התלמידים- הם יהיו שותפים לעשייה כתומכי הוראה ויסייעו אחד לשני (בדומה למודל הנבחרת)

https://www.youtube.com/watch?v=P4gxxhilHEQ\

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי