מקרא


"יש בתנ"ך כמויות מספיקות של פוליטיקה, אהבה, אמונה והגות כדי לעורר כל קורא
להרהר במתרחש סביבו גם בימים אלו. תנ"ך עכשיו"! מאיר שלו

רכז המקצוע:

צוות המורים: ענבל זאבי, עירית רובינשטיין, נילי גוילי שמואלי

עם ישראל הנחיל לעולם את ספר הספרים- היצירה שהעבירה את העולם האלילי לאמונה באל אחד. יצירה מופלאה זו, כוללת בתוכה סיפורים על ההיסטוריה האנושית, מלמדת על דמויות אנושיות, מעלה סוגיות מוסריות, כתובה באופן ספרותי מיוחד, בשפה עשירה ביותר, מחייבת פרשנות לתקופותיה, חושפת את ההיסטוריה של העם היהודי וזיקתו לארץ ישראל ועוד ועוד. שעורי מקרא מוקדשים ללימוד ערכי המוסר ומורשת ישראל, בדרכים המשלבות את העולם המקראי הקדום עם העולם המודרני והמתקדם של הנוער בן ימינו. דרכי ההוראה מחייבות עיסוק רב באקטואליה ובחדשנות תוך שמירה על התכנים והרעיונות המקראיים המקוריים.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי