מש"צים ט'

לקראת עלייתם לשכבת ט' הבוגרת, עוברים פרחי של"ח צעירים, שפעלו בקביעות בשכבת ח', קורס הכשרה מחוזי לקבלת דרגת מדריך של"ח.

מדריכי השכבה הבוגרת מתכננים פעילויות בביה"ס, פועלים בקהילה בתכנית "אדמקום", מלווים טיולים וסיורים בכל השכבות ונותנים הדרכות לצידם של מורי של"ח בביה"ס. הקבוצה מונה 35 תלמידי ט', בוגרי קורס משצ"ים.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי