מתמטיקה


רכזת המקצוע: מרב רוכל

צוות המורים:  נאוה לסק, יעל סולומון, עומר גורדון, אביעד לוי, הדסה שמריהו, תמי שחם, נוריאל אייזינגר וזיו פורן.


"שמרו על זכותכם לחשוב,
אפילו תשובה שגויה טובה מאי חשיבה"
(היפטייה 370-415)
בתקופתנו הולך ונקבע מעמדה של המתמטיקה כשפה המתארת תופעות בעולם וכמכשיר לפיתוחו של אזרח, המשתלב בהצלחה בעידן הטכנולוגי.
תכנית הלימודים החדשה כוללת הדגשים המאפיינים את החברה המודרנית.
צוות המתמטיקה מקדם בברכה את תלמידי ביה"ס ומאחל שנת לימודים פורייה לכולם.

גלילאו גליליי אמר:"הפילוסופיה – הרי היא כתובה בספר הגדול הפרוש מאז ומעולם לנגד עינינו – כוונתי ליקום
אך איננו יכולים להבין אם איננו לומדים את השפה ותופשים את הסמלים שבהם היא כתובה. שפה זו היא מתמטיקה."

ואילו אלברט אינשטיין תהה "כיצד יתכן שהמתמטיקה, שאיננה אלא פרי מחשבת האדם, ללא תלות בניסיון ובהסתכלות, מסתגלת כל כך יפה למציאות?"

אלברט אינשטיין
גליליאו גליליי

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי