מתמטיקה


רכזת המקצוע: מרב רוכל
צוות המורים: אורנה קליין, זיו שרייבר גובר, יעל סולומון, נאוה לסק, עומר גורדון, חמוטל ינאי, אלון כהני ונוריאל אייזינגר.
"שמרו על זכותכם לחשוב,
אפילו תשובה שגויה טובה מאי חשיבה"
(היפטייה 370-415)
בתקופתנו הולך ונקבע מעמדה של המתמטיקה כשפה המתארת תופעות בעולם וכמכשיר לפיתוחו של אזרח, המשתלב בהצלחה בעידן הטכנולוגי.
תכנית הלימודים החדשה כוללת הדגשים המאפיינים את החברה המודרנית.
צוות המתמטיקה מקדם בברכה את תלמידי ביה"ס ומאחל שנת לימודים פורייה לכולם.

גלילאו גליליי אמר:"הפילוסופיה – הרי היא כתובה בספר הגדול הפרוש מאז ומעולם לנגד עינינו – כוונתי ליקום
אך איננו יכולים להבין אם איננו לומדים את השפה ותופשים את הסמלים שבהם היא כתובה. שפה זו היא מתמטיקה."

ואילו אלברט אינשטיין תהה "כיצד יתכן שהמתמטיקה, שאיננה אלא פרי מחשבת האדם, ללא תלות בניסיון ובהסתכלות, מסתגלת כל כך יפה למציאות?"

אלברט אינשטיין
גליליאו גליליי

לוח צלצולים

08:25 – 07:40
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:10 – 09:20
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45
16:15 – 15:30

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי
הפסקה
שיעור חמישי
הפסקה
שיעור שישי
הפסקה
שיעור שביעי
הפסקה
שיעור שמיני
שיעור תשיעי