פש"צים ח'

צוות ידיעת הארץ בשיתוף המחנכות בוחר בקבוצת מנהיגות הנרתמת להדרכות בכל פעילויות של"ח בביה"ס ומחוצה לו. הקבוצה נפגשת פעם בשבוע, לאחר שעות הלימודים ועוברת הכשרה להדרכה בפעילויות מקצוע ידיעת הארץ. כבר בשנתם הראשונה יוצאים פרחי של"ח צעירים ללווי טיולים וסיורים בשכבה, ומשתתפים בתכנון וביצוע פעילויות חברתיות ערכיות, בביה"ס ומחוצה לו. הקבוצה מונה 30 נבחרים משכבת ח', העוברים הכשרה שנתית הכוללת קורס קיץ.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי