צרפתית

רכזת מקצוע: לאה בן חיים
צוות מורים:
צרפתית היא שפה המשמשת לתקשורת בינלאומית ודוברים בה במדינות שונות בעולם.
זו השפה הרשמית של צרפת שם נוצרה והתפתחה, היא מדוברת באפריקה, בארצות המערב, בקנדה ובארצות דוברות צרפתית באירופה. כמו כן, הצרפתית היא אחת מהשפות הרשמיות של הקהילה האירופית ואיה מדוברת בקרב קהילות יהודיות רבות.
ידיעת השפה הצרפתית מאפשרת להכיר את תרבותן של ארצות דוברות צרפתית להיסטוריה של הקהילות היהודיות דוברת צרפתית וכן להתוודע להיסטוריה של קהילות היהודיות דוברות הצרפתית ולמסורת שלהן.

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי