תכנית אל"ה


(איתור, אבחון, הערכה)

מטרות – קידום מיומנויות בשפה בקריאה, הבנה וכתיבה ופיתוח תפקודי לומד בקרב התלמידים, מתוך התייחסות לתפיסה מקיפה, הכוללת היבטים לימודיים, רגשיים, חברתיים והתנהגותיים בתפקודי התלמיד. התכנית יוצרת מסגרת לימודית ארגונית, פסיכו-פדגוגית וחברתית, המאפשרת את קידומם של התלמידים הן בתוך קבוצות הלמידה הקטנות הן בכיתות הרגילות וגם להכשרתם כלומדים עצמאיים. קידום הלמידה יוביל לרווחה רגשית, הישגים לימודיים, למימוש עצמי ולהגשמת יעדים.
בכל קבוצת אל"ה נבדקים צרכי הפרט ונכתבות תכניות למידה לפרט ולקבוצה כולה. התכנית משלבת בין למידת התכנים של המקצוע ממנו יוצאים התלמידים בתוך המערכת לקבוצות הקטנות ובין המיומנויות הנדרשות להתמודד עם תכני למידת השפה. אנו מעמידים כנר לרגלנו את טובת התלמידים וצרכיהם בהקשרים לימודיים, רגשיים וחברתיים, מתוך חיבור למקצועות רבי המלל, למען קידומם בהווה ובעתיד.

מבדקי עמי"ת (ערכה למיפוי תלמידים)
מבדקים אלו הם מבדקים בשפה העברית בהבנת הנקרא ובכתיבה, שניתנים לתלמידים מיד בתחילת השנה בשני חלקים, לכל שכבת ז'. תוצאות המבדקים מעובדות באמצעות תוכנה מטעם הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך – ראמ"ה, והתובנות של התוצאות הן בסיס לעבודה המשכית של המתלי"ת (מעריכת תפקודי למידה), שאחראית על התכנית יחד עם צוות מורי אל"ה. תוצאות מבדקים אלו משמשות כבסיס למיפוי ולאיתור כל השכבה מבחינת היכולות של התלמידים בשפה, וכדי לתת להם מענה נדרש. באמצעות המיפוי מאותרים תלמידים לשילו"ב, לקבוצות אל"ה או לכל עזרה פרטנית הנדרשת לתלמידים בשפה.
קבוצות אל"ה – נבנות קבוצות למידה קטנות של תלמידים, שאותרו כמתאימים ללמוד בתכנית, על פי מבדקי עמי"ת, יכולות כלליות של התלמיד, דיווח מהיסודי ומידע שהצטבר מתחילת השנה. לכל תלמיד נכתבת הערכה אישית וכן נבנית תכנית קבוצתית, המתייחסת לצרכים של הפרטים הלומדים בה. קבוצות אלו נפגשות שעתיים בשבוע, מול מערכת השעות במקצוע מסוים, כשלעיתים שעה אחת מתוך השתיים, היא שעת קצה (שעת אפס או בסוף יום). תלמידים בתכנית לומדים אסטרטגיות למידה ורוכשים מיומנויות שיעזרו להם בהמשך לימודיהם בחטיבה ובעתיד.

אנו מאחלים בהצלחה רבה לכל התלמידים ובתוכם לתלמידי אל"ה – צוות אל"ה

לוח צלצולים

ימים א׳-ה׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:25 – 08:40
10:10 – 09:25
10:30 – 10:10
11:15 – 10:30
12:00 – 11:15
12:15 – 12:00
13:00 – 12:15
13:05 – 13:00
13:50 – 13:05
13:55 – 13:50
14:40 – 13:55
14:45 – 14:40
15:30 – 14:45

08:25 – 07:40 שעת אפס
08:30 – 08:25 הפסקה
08:40 – 08:30 "בוקר טוב אלון"
09:20 – 08:40 שיעור ראשון
10:05 – 09:20 שיעור שני
10:20 – 10:05 הפסקה
11:05 – 10:20 שיעור שלישי
11:50 – 11:05 שיעור רביעי

יום ו׳

08:25 – 07:40 
08:30 – 08:25
08:40 – 08:30
09:20 – 08:40
10:05 – 09:20
10:20 – 10:05
11:05 – 10:20
11:50 – 11:05

שעת אפס
הפסקה
"בוקר טוב אלון"
שיעור ראשון
שיעור שני
הפסקה
שיעור שלישי
שיעור רביעי