לקראת תשפ״ג – מצ"ב קישור לאתר הרישום לחטיבה לתלמידים העולים לכיתה ז' מיד עם הכניסה לדף זה:  

מצ"ב קישור לאתר הרישום לחטיבה : https://rishum.sensory.co.il/?company=2 תלמיד/ה יקר/ה, (בסוף הפסקה גם ניתן למצוא קישור להרשמה לחטיבה לתלמידים העולים לכיתה ז' בשנת תשפ"ג) אנו מברכים אותך עם קבלתך כתלמיד/ה בבית חינוך "יגאל אלון"  בשנת הלימודים תשפ"ג. המעבר לחטיבת הביניים מהווה הזדמנות מיוחדת להתחלה חדשה. בחטיבת "אלון" מטפחים יחסי קרבה ואכפתיות. הצוות החינוכי של בית הספר עושה […]